Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

"ISO 9001 là gì ? Hệ thống, bản chất và các yêu cầu cần biết"

Ngày đăng:19/03/2021
Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn này được coi là chuẩn mực giúp các doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý chất lượng giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa lợi nhuận nhờ việc thỏa mãn được nhu cầu từ khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững.

ISO 9001 là gì?

iso 9001 là gì

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) ban hành. Tiêu chuẩn này được coi là chuẩn mực giúp các doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý chất lượng giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa lợi nhuận nhờ việc thỏa mãn được nhu cầu từ khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững. 

ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

ISO 9001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987 và đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện từ Phiên bản ISO 9000 năm 1987; ISO 9001:1994; ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; và ISO 9001:2015.

Hiện nay ISO 9001 đang áp dụng phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008. Phiên bản mới này có những cải tiến hoàn thiện hơn như: Cấu trúc thống nhất tạo điều kiện cho quá trình chứng nhận thêm các tiêu chuẩn khác, có nhiều cam kết hơn từ phía ban lãnh đạo, đơn giản hóa quá trình thực hiện và tích hợp vào chiến lược của doanh nghiệp

 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

ISO 9001 được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thiết lập và vận hành hệ thống quản lý chất lượng của các chuyên gia và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực sản xuất trên toàn thế giới.

ISO 9001 tập trung vào thiết lập một hệ thống quản lý nhắm bảo duy trì sự ổn định trong chất lượng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

 

Một Hệ thống quản lý chất lượng thông thường sẽ tập trung vào việc thiết lập các yêu cầu và quản lý sự tương tác giữa các yếu tố là 4M-1E-1I, cụ thể:

 • Material – Nguyên vật liệu;
 • Man – Con người;
 • Machine – Máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh
 • Method – Công nghệ hoặc quy trình sản xuất;
 • Enviromental – Môi trường cho vận hành sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ;
 • Information – Trao đổi và tiếp nhận các thông tin nội bộ cũng như bên ngoài

Bản chất của ISO 9001

Bản chất của ISO 9001 đó là: Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ Cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc) và làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn thực hiện -> các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đó đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện.

Nhờ đó chủ doanh nghiệp kiểm soát được quá trình sản xuất và đảm bảo được chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm.

 • Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ Cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc).
 • Làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn thực hiện.     
 • Các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đó đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện;.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001

Bộ Khung chính trong Tiêu chuẩn ISO 9001 là theo nguyên lý cải tiến liên tục PDCA tức là Plan – Do – Check – Action (Lập kế hoạch – Thực hiện theo kế hoạch – Kiểm tra việc thực hiện có đúng theo hoạch định – Hành động đánh giá, cải tiến)

PDCA

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất có đưa ra các yêu cầu về xác định bối cảnh nội bộ, bối cảnh bên ngoài, phân tích các rủi ro/nguy cơ và đưa ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro/nguy cơ vào việc hoạch định hệ thống quản lý chất lượng.

Các điều khoản yêu cầu trong ISO 9001:2015 gồm:

4. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

4.4 hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách chất lượng

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu

6.3 Hoạch định sự thay đổi

7. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin văn bản

8. Vận hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát vận hành

8.2 Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ

8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ

8.4 Kiểm soát các quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài

8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ

8.6 Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ

8.7 Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

10. Cải tiến

10.1 Khái quát

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến thường xuyên

Chính sách hỗ trợ đạt được chứng nhận ISO 9001

Tổ chức chứng nhận TQC -  Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp - Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:

 • Quý khách hàng được đào tạo nhận thức về ISO 9001:2015 và đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ, kiểm soát nội bộ hệ thống quản lý chấtlượng
 • Được TQC chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, quy trình mẫu cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 để làm căn cứ tham khảo xây dựng và áp dụng tại công ty
 • TQC sẽ giới thiệu đối tác tư vấn/chuyên gia tư vấn có năng lực và kinh nghiệm tư vấn tốt nhất giúp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của lãnh đạo công ty
 • Quý khách hàng sẽ được tư vấn về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất kinh doanh, công bố chất lượng sản phẩm theo từng ngành nghề

TQC luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất: Với phương châm “Nhanh – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: TQC luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

Liên hệ ngay với TQC để nhận ngay tư vấn về chứng chỉ ISO 9001:2015 của doanh nghiệp

nhận báo giá ISO 9001: 2015 

Chứng nhận ISO 9001 do Tổ Chức Khoa Học Công Nghệ TQC cấp

Với phương châm “Chuẩn mực – Ðúng hẹn – Thân thiện – Chuyên nghiệp - Cầu thị” của TQC. Trong suốt hơn 13 năm hoạt động trong ngành, TQC đã đánh giá, cấp chứng nhận cho hàng trăm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Trong đó có các doanh nghiệp đầu ngành như FPT, FLC, VTB, DOMESCO, KH SHIELD

TQC luôn luôn cam kết luôn đi đầu trong trong công nghệ đánh giá và các chứng nhận, là tổ chức chứng nhận tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào chứng nhận hiện đại, hỗ trợ khách hàng tận tình với các dịnh vụ tốt nhất như:

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ: Chứng nhận Iso 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng về pháp lí, thủ tục, nâng cao chất lượng sản phẩm và dây chuyền sản xuất.

Hiệu lực quốc tế của chứng nhận TQC

UY TÍN ĐI LIỀN VỚI CHẤT LƯỢNG: Với hơn 13 năm kinh nghiệm phục vụ hàng trăm doanh nghiệm lớn, vừa và nhỏ. TQC cam kết về chất lượng dịch vụ của mình luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và chính sách đãi ngộ tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất vì “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ SỰ HẠNH PHÚC CỦA TQC”.

TIẾT KIỆM NHẤT: Với tiêu chí “khách hàng là trên hết”, TQC luôn cố gắng hỗ trợ tư vấn khách hàng trong việc tối ưu hóa chi phí và cắt giảm các khoảng sinh nhằm mang đến cho quý khách một mức giá hợp lý nhất với những chất lượng dịch vụ tốt nhất.(Chi phí sẽ được tối ưu theo từng nhu cầu riêng của doanh nghiệp).

QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN, NHANH GỌN: Trung tâm TQC cam kết việc phản hồi tư vấn cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi khách hàng để lại thông tin. Bên cạnh đó, việc tối đa hóa thời gian trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và  xử lý, TQC cam kết hỗ cho các khách hàng có được chứng nhận trong thời gian nhanh nhất.
Liên hệ ngay với TQC để nhận ngay tư vấn về chứng chỉ ISO 9001:2015 của doanh nghiệp

nhận báo giá ISO 9001: 2015 

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận ThanhXuân, tp. Hà Nội

Hotline: 0982 926 625 

Số điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại tp. Đà Nẵng: Tầng 2 toàn nhà VINADCO BUILDING, số 01-03 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng.

Hotline: 0965 338 523

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0962 668 325

Số điện thoại: 028 6270 1386


Khách hàng tiêu biểu
Các tổng công ty, thương hiệu lớn, uy tín được TQC đánh giá cấp chứng nhận
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0982 926 625
Điện thoại: 024 6680 0338 
Email: vphn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0965 338 523
Điện thoại: 023 6362 2668
Email: vpdn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0962 668 325
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
DMCA.com Protection Status
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline 24/7: 0982 926 625 / 0962 668 325