Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC (TQC)

"Áp dụng ISO 9001 trong doanh nghiệp như thế nào ?"

Ngày đăng:28/10/2019
Bản chất của ISO 9001 đó là: Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ Cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc) và làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn thực hiện -> các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đó đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện.

ISO 9001 là gì?

Chứng nhận ISO 9001 là chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) ban hành. Tiêu chuẩn này được coi là chuẩn mực giúp các doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý chất lượng giúp nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa lợi nhuận nhờ việc thỏa mãn được nhu cầu từ khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, thúc đẩy phát triển bền vững. 

áp dụng iso 9001:2015

ISO 9001 là một Tiêu chuẩn đưa ra các nguyên tắc, nguyên lý và yêu cầu để thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp và áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất, kinh doanh hay dịch vụ.

ISO 9001 do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành từ năm 1987 và đã trải qua 4 lần soát xét và hoàn thiện từ Phiên bản ISO 9000 năm 1987; ISO 9001:1994; ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; và ISO 9001:2015.

Hiện nay ISO 9001 đang áp dụng phiên bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008. Phiên bản mới này có những cải tiến hoàn thiện hơn như: Cấu trúc thống nhất tạo điều kiện cho quá trình chứng nhận thêm các tiêu chuẩn khác, có nhiều cam kết hơn từ phía ban lãnh đạo, đơn giản hóa quá trình thực hiện và tích hợp vào chiến lược của doanh nghiệp


Bản chất của ISO 9001


Bản chất của ISO 9001 đó là: Quy định rõ Việc (việc gì cần làm), rõ Người (Ai làm, trách nhiệm, quyền hạn), rõ Cách làm (các bước, thao tác thực hiện công việc) và làm thế nào thì chuẩn hóa và viết thành quy trình/hướng dẫn thực hiện -> các Quy trình/hướng dẫn chuẩn đó đã được thiết lập thì phải được tuân thủ thực hiện.

Nhờ đó chủ doanh nghiệp kiểm soát được quá trình sản xuất và đảm bảo được chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tiến tới nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

Thế nào là một hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

Áp dụng ISO chính là làm theo quy trình, tuân thủ quy trình và lưu lại bằng chứng của việc tuân thủ từ đó thay đổi thói quen tùy tiện của người lao động.

Lưu đồ triển khai xây dựng và áp dụng trong doanh nghiệp như sau:

Áp dụng iso 9001:2015 

Bước 1: Viết ra những gì sẽ làm:

- Tại bước này, các doanh nghiệp cần chuẩn hóa các hoạt động của các công đoạn thành các quy trình/hướng dẫn vận hành để đảm bảo chuẩn hóa thao tác và tác phong làm việc trong doanh nghiệp.

- Cần lưu ý "Viết ra những gì sẽ làm" chứ không phải "Viết ra những gì đang làm" vì trong việc "viết ra những gì sẽ làm” bao gồm công việc hệ thống lại những gì đang làm và xem xét những vấn đề quản lý đã diễn ra, với những gì đã làm tốt, hiệu quả thì doanh nghiệp tiến hành tiêu chuẩn hoá - viết ra để tuân thủ thực hiện.

- Với những vấn đề chưa thực hiện tốt thì doanh nghiệp sẽ xem xét và đưa ra cách thức tiến hành tốt hơn, hiệu quả hơn chứ không phải hoàn toàn chỉ viết ra những đang làm - chúng ta không thể tiêu chuẩn hoá những công việc thực hiện không tốt.

Bước 2: Làm theo những gì đã viết:

Tiếp đến, doanh nghiệp với tất cả sự nỗ lực của mọi người cần làm đúng những gì đã viết (làm đúng theo quy trình/hướng dẫn đã ban hành). Quá trình này là bước chuyển đổi giữa hệ thống quản lý cũ và hệ thống quản lý mới tiếp cận theo ISO 9001 vì vậy rất cần sự quyết tâm của Ban lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như đội ngũ theo dõi và đôn đốc việc áp dụng.


Bước 3: Ghi lại những gì đã làm


Sau khi làm đúng những gì đã viết, tuỳ theo từng hoạt động sẽ " Ghi lại những gì đã làm" - hay hồ sơ, việc ghi nhận hồ sơ làm cơ sở để xác minh công việc đã được thực hiện và làm cơ sở để theo dõi đo lường công việc, cũng như truy xuất thông tin, điều tra nguyên nhân khi có vấn đề sai lỗi sản phẩm, sai lỗi công việc.

Bước 4: Cải tiến những gì đã viết

Bước tiếp theo là những gì viết ra không nằm chết ở đó mà tuỳ theo sự phát triển của doanh nghiệp, sự thay đổi quy mô, nhân sự, phạm vi hoạt động... các quy trình, hướng dẫn công việc sẽ được xem xét và cải tiến cho phù hợp và cứ thế chu trình này tiếp tục được lập lại và hoạt động cải tiến sẽ được thực hiện không ngừng.

 

Quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

 

1. Bổ nhiệm và chỉ định Nhóm người sẽ xây dựng và triển khai ISO

Lãnh đạo công ty cần quyết định lựa chọn, chỉ định một số nhân sự chủ chốt của các bộ phận để tạo thành nhóm nhân sự để triển khai xây dựng và áp dụng ISO.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện

Để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, trước tiên cần phân tích và xác định được các điều khoản của tiêu chuẩn ISO. Sau đó xem xét sự đáp ứng các điều khoản đó của tổ chức so với yêu cầu trong Tiêu chuẩn. Sau khi tiến hành phân tích, Ban ISO sẽ lên kế hoạch thực hiện chi tiết.


3. Thông báo trong nội bộ tổ chức

Đây là một thông tin quan trọng quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới. Vì vậy, cần phải thông báo cho tất cả các nhân viên trong doanh nghiệp được biết, chuẩn bị cho kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001.

4. Xây dựng và thiết lập các quy trình, hướng dẫn và biểu mẫu

Tiêu chuẩn ISO 9001 đòi hỏi phải có hệ thống tài liệu, quy trình bắt buộc phải thiết lập theo các yêu cầu trong tiêu chuẩn. Ngoài ra để đảm bảo thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng ổn định thì với mỗi công đoạn sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp cần thiết lập các quy trình và hướng dẫn chuẩn hóa.


5. Thực hiện và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng đã thiết lập

Đưa những quy trình tác nghiệp vào hệ thống tài tiệu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào áp dụng trong những phòng ban/bộ phận có liên quan của tổ chức. Trong bước này, lãnh đạo của doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên phải được thông báo về những quy trình làm việc mới hoặc những thay đổi chính thức trong hoạt động vân hành sản xuất, kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001.


6. Đánh giá, giám sát nội bộ

ISO 9001 yêu cầu doanh nghiệp phải định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo hệ thống được duy trì, vận hành ổn định. Kỹ năng đánh giá nội bộ là một trong những kỹ năng cần thiết và hữu ích cho các cán bộ quản lý cấp trung để có thể tự kiểm tra, đánh giá chéo hiệu quả các hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp.

7. Đăng ký và chứng nhận ISO 9001

Khi doanh nghiệp đã xây dựng, áp dụng và vận hành được hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 thì cần tìm đến Tổ chức chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam để làm các thủ tục đăng ký chứng nhận. Sau khi đăng ký chứng nhận tổ chức chứng nhận sẽ cử đoàn chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm xuống doanh nghiệp để đánh giá, thẩm định tính phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng đã thiết lập so với các yêu cầu trong Tiêu chuẩn.

Chứng chỉ chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ là một lợi thế cạnh tranh và nâng cao thương hiệu, hình ảnh rất lớn cho doanh nghiệp.

8. Duy trì chứng chỉ ISO 9001

Nhiều doanh nghiệp đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã là bước cuối cùng của công việc xây dựng và áp dụng chứng nhận ISO 9001. Tuy nhiên, việc duy trì được hệ thống quản lý chất lượng đó cũng quan trọng và khó khăn không kém. Do đó, doanh nghiệp cần được đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của mình được vận hành xuyên suốt ở trong hoạt động hàng ngày của tổ chức để đảm bảo tính ổn định của hệ thống và tạo ra các cơ hội cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt được ISO 9001:2015

  • Tổ chức chứng nhận TQC -  Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp - Chính sách dịch vụ chứng nhận tốt nhất:
  • Doanh nghiệp sẽ được Trung tâm TQC ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ nhận thức về Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Đây là một sự hỗ trợ rất lớn, tại Việt Nam chỉ có duy nhất Trung tâm TQC thực hiện được, áp dụng cho tất cả doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.
  • Doanh nghiệp được TQC chuyển giao miễn phí bộ hồ sơ, biểu mẫu, quy trình mẫu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, do chuyên gia giàu năm kinh nghiệm về quản lý chất lượng xây dựng để làm căn cứ tham khảo, áp dụng.
  • Đồng thời, TQC sẽ hỗ trợ cho khách hàng về các thủ tục pháp lý đối với cơ quan nhà nước liên quan đến điều kiện sản xuất theo từng ngành nghề
  • Hỗ trợ công bố chất lượng.
  • Hỗ trợ công bố lưu hành sản phẩm.

TQC luôn tối ưu để đảm bảo thời gian cấp chứng chỉ nhanh nhất: Với phương châm “Nhanh – Chuẩn mực – Thân thiện và Chuyên nghiệp”: TQC luôn đặt mục tiêu giảm thiểu thời gian chậm trễ trong các công đoạn của hoạt động chứng nhận để đảm bảo doanh nghiệp nhận được chứng chỉ nhanh nhất và tuân thủ đầy đủ theo chuẩn mực và quy trình chứng nhận.

 

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn về chứng nhận ISO 9001 của doanh nghiệp

nhận báo giá ISO 9001: 2015 

 

 

Tại sao lại chọn TQC?

Với phương châm “Chuẩn mực – Ðúng hẹn – Thân thiện – Chuyên nghiệp - Cầu thị” của TQC. Trong suốt hơn 13 năm hoạt động trong ngành, TQC đã đánh giá, cấp chứng nhận cho hàng trăm doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Trong đó có các doanh nghiệp đầu ngành như FPT, FLC, VTB, DOMESCO, KH SHIELD

TQC luôn luôn cam kết luôn đi đầu trong trong công nghệ đánh giá và các chứng nhận, là tổ chức chứng nhận tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào chứng nhận hiện đại, hỗ trợ khách hàng tận tình với các dịnh vụ tốt nhất như:

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ: Chứng nhận Iso 9001:2015 với tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng về pháp lí, thủ tục, nâng cao chất lượng sản phẩm và dây chuyền sản xuất.

UY TÍN ĐI LIỀN VỚI CHẤT LƯỢNG: Với hơn 13 năm kinh nghiệm phục vụ hàng trăm doanh nghiệm lớn, vừa và nhỏ. TQC cam kết về chất lượng dịch vụ của mình luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ và chính sách đãi ngộ tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất vì “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ SỰ HẠNH PHÚC CỦA TQC”.

TIẾT KIỆM NHẤT: Với tiêu chí “khách hàng là trên hết”, TQC luôn cố gắng hỗ trợ tư vấn khách hàng trong việc tối ưu hóa chi phí và cắt giảm các khoảng sinh nhằm mang đến cho quý khách một mức giá hợp lý nhất với những chất lượng dịch vụ tốt nhất.(Chi phí sẽ được tối ưu theo từng nhu cầu riêng của doanh nghiệp).

QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN, NHANH GỌN: Trung tâm TQC cam kết việc phản hồi tư vấn cho khách hàng trong thời gian sớm nhất khi khách hàng để lại thông tin. Bên cạnh đó, việc tối đa hóa thời gian trong quy trình tiếp nhận hồ sơ và  xử lý, TQC cam kết hỗ cho các khách hàng có được chứng nhận trong thời gian nhanh nhất.

Mẫu chứng nhận iso 9001:2015

mẫu chưng nhận iso 9001

mẫu chưng nhận iso 9001

 

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận ThanhXuân, tp. Hà Nội

Hotline: 0982 926 625 

Số điện thoại: 024 6680 0338

Email: vphn@tqc.vn

Chi nhánh tại tp. Đà Nẵng: Tầng 2 toàn nhà VINADCO BUILDING, số 01-03 Hồ Quý Ly, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng.

Hotline: 0965 338 523

Email: vpdn@tqc.vn

Chi nhánh tại tp. Hồ Chí Minh: 232/1/33 đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0962 668 325

Số điện thoại: 028 6270 1386

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn về chứng nhận ISO 9001 của doanh nghiệp

nhận báo giá ISO 9001: 2015  

 

 

Khách hàng tiêu biểu
Các tổng công ty, thương hiệu lớn, uy tín được TQC đánh giá cấp chứng nhận
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng TQC
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 15, ngõ 168 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Hotline: 0982 926 625
Điện thoại: 024 6680 0338 
Email: vphn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VINADCO BUILDING, Số 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Hotline: 0965 338 523
Điện thoại: 023 6362 2668
Email: vpdn@tqc.vn
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 232/1/33 đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0962 668 325
Điện thoại: 028 6270 1386
Email: vpsg@tqc.vn
DMCA.com Protection Status
Tổ chức chứng nhận TQC – Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Hotline 24/7: 0982 926 625 / 0962 668 325